Skip links

Үнэт эдлэл барьцаалсан зээл

Алтан эдлэл, Монетан эдлэл
Шүрэн эдлэл, Мөнгөн эдлэл

Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь харилцагч таны санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх үүднээс нэмэлт материал, орлого нотлохгүйгээр барьцаа хөрөнгийн үнэлгээнд үндэслэн хамгийн түргэн, шуурхай хугацаанд олгодог зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Зээлийн хүү

2.5%

Хугацаа

24 сар

Зээлийн хэмжээ

5 сая хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Дугаар барьцаалсан зээл

! Түр хугацаанд зогссон

9911XXXX, 9909XXXX 
9999XXXX, 9919XXXX 

Энэхүү зээлийн бүтээгдэхүүн нь үүрэн телефоны дараа төлбөрт үнэ цэнэ бүхий дугаар барьцаалан бизнесийн болон хувийн санхүүгийн хэрэгцээг хялбар, хурдан хангах зорилгоор орлого нотлохгүйгээр өдөрт нь шуурхай ологодог зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Зээлийн хүү

2.5%

Хугацаа

24 сар

Зээлийн хэмжээ

50 сая

Дэлгэрэнгүй
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.