Skip links

Барьцаанд авах эд зүйлс

9911XXXX

9909XXXX

9919XXXX

9999XXXX

Ерөнхий мэдээлэл

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ – 50,000,000₮ хүртэл
Хүү – 2.5%
Хугацаа – 24 сар хүртэл
Үйлчилгээний хураамж – 5000₮

Таатай нөхцөл:

Барьцааны үнэлгээ өндөр
Төлбөрийн уян хатан нөхцөл
Орлого нотлохгүй
Батлан даагч шаардахгүй
Шимтгэлгүй

Тавигдаx шаардлага:

Цахим үнэмлэx /Лавлагаа/
Барьцаа хөрөнгө нь өөрийн эзэмшлийн байх
Зээлийн мэдээллийн санд муу зээлийн түүхгүй байх
Дугаар нь сар бүрийн 5-наас хойш сард 1 удаа шилждэг

Барьцаанд авах эд зүйлс

Алтан эдлэл

Монетон эдлэл

Шүрэн эдлэл

Мөнгөн эдлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ – 3 – 5 сая төгрөг хүртэл
Хүү – 2.5%
Хугацаа – 24 сар

Таатай нөхцөл:

Барьцааны үнэлгээ өндөр
Төлбөрийн уян хатан нөхцөл
Орлого нотлохгүй
Батлан даагч шаардахгүй
Шимтгэлгүй

Тавигдаx шаардлага:

Цахим үнэмлэx /Лавлагаа/
Харъяалал харгалзахгүй
Бурхан шашны эд зүйл барьцаанд авахгүй
Барьцаа хөрөнгө нь өөрийн эзэмшлийн байх

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.