Skip links

Үнэт эдлэл барьцаалсан зээл

Харилцагч таны санхүүгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх үүднээс нэмэлт материал, орлого нотлохгүйгээр барьцаа хөрөнгийн үнэлгээнд үндэслэн хамгийн түргэн, шуурхай хугацаанд олгодог зээлийн бүтээгдэхүүн юм.

Зээлийн хүү

2.5%

Хугацаа

24 сар

Зээлийн хэмжээ

5 сая хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Дугаар барьцаалсан зээл

Үүрэн телефоны дараа төлбөрт үнэ цэнэ бүхий дугаар барьцаалан бизнесийн болон хувийн санхүүгийн хэрэгцээг хялбар, хурдан хангах зорилгоор орлого нотлохгүйгээр өдөрт нь шуурхай олгодог зээлийн бүтээгдэхүүн юм

Зээлийн хүү

2.5%

Хугацаа

24 сар

Зээлийн хэмжээ

50 сая

Дэлгэрэнгүй

Аюулгүй байдал, найдвартай хадгалалт, хамгаалалт

Долоо хоногийн бүх өдөр зээл авах боломжтой

Түргэн шуурхай, найрсаг үйлчилгээ

Хамгийн бага хүү, Хамгийн өндөр үнэлгээ

Орлого нотлохгүй ба шимтгэлгүй

Төлбөрийн уян
хатан нөхцөл

Мэдээ, Мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрэнгүй

Түгээмэл асуулт

Дэлгэрэнгүй
 • Зээлдэгчийн хүсэлтээр 1 удаа сунгаж болно
 • 2-с дээш удаагийн сунгалт хийх тохиолдолд зээлийн ангилал буурна
 • Зээлийн гэрээнд заасан хуваарьт хугацаанд зээлээ эргэн төлөхгүй бол нэмэгдүүлсэн хүү тооцож эхэлдэг
 • Нэмэгдүүлсэн хүүг зөвхөн таны төлөөгүй үнийн дүнд хугацаа хэтэрсэн хоногоор тооцоолох ба үндсэн хүүгийн 20% хүртэл хэмжээтэй байна
 • ХХБанкны данс: 460020384
 • Хаан Банкны данс: 5175025009
 • Боломжтой. Та үндсэн зээлийн 50%-с дээш эргэн төлөлт хийсэн тохиолдолд зээлийн мөнгөн дүнд тохирох үнэт эдлэлийг буцаан авч болно.
 • Тухайн өдөр хүртэлх хүүгээ төлнө.
 • Ирэхдээ өөрийн биеэр бичиг баримттайгаа ирнэ.

Таны гүйлгээ салбарт хуваарилагдаад гүйлгээ хийгдсэн бол бүртгэлтэй утасны дугаарт мэдээлэл очих болно

Тийм. Таны бүртгэлтэй утасны дугаарт мессежээр сануулна

7500-5000 дугаарлуу залган мэдэх боломжтой

 • Гэрээний дагуу нэмэгдүүлсэн хүү тооцно
 • Монгол банкны журмын дагуу хугацаа хэтэрсэн хоногоос шалтгаалан ЗМСанд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэнэ

Таны үнэт эдлэлийн үнэлгээ хүрч байвал нэмэлт хийх боломжтой

Хэдэн ч удаа хасч болно

Зээлдэгч төлбөрийн бэлэн бус гүйлгээг алдаатай хийсэн тохиолдолд ББСБ хариуцахгүй

Дэлгэрэнгүй
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.