Skip links

Түгээмэл асуулт

Таны үнэт эдлэлийн үнэлгээ хүрч байвал нэмэлт хийх боломжтой

Хэдэн ч удаа хасч болно

Зээлдэгч төлбөрийн бэлэн бус гүйлгээг алдаатай хийсэн тохиолдолд ББСБ хариуцахгүй

 • ХХБанкны данс: 460020384
 • Хаан Банкны данс: 5175025009
 • Зээлдэгчийн хүсэлтээр 1 удаа сунгаж болно
 • 2-с дээш удаагийн сунгалт хийх тохиолдолд зээлийн ангилал буурна
 • Зээлийн гэрээнд заасан хуваарьт хугацаанд зээлээ эргэн төлөхгүй бол нэмэгдүүлсэн хүү тооцож эхэлдэг
 • Нэмэгдүүлсэн хүүг зөвхөн таны төлөөгүй үнийн дүнд хугацаа хэтэрсэн хоногоор тооцоолох ба үндсэн хүүгийн 20% хүртэл хэмжээтэй байна
 • ХХБанкны данс: 460020384
 • Хаан Банкны данс: 5175025009
 • Боломжтой. Та үндсэн зээлийн 50%-с дээш эргэн төлөлт хийсэн тохиолдолд зээлийн мөнгөн дүнд тохирох үнэт эдлэлийг буцаан авч болно.
 • Тухайн өдөр хүртэлх хүүгээ төлнө.
 • Ирэхдээ өөрийн биеэр бичиг баримттайгаа ирнэ.
 • 18 нас хүрсэн монгол улсын иргэн байх
 • Барьцаанд байршуулах эд зүйлс нь хууль эрх зүйн зөрчилгүй байх
 • Үнэт эдлэл барьцаалсан зээл
 • Дугаар барьцаалсан зээл

Гүйлгээний утга дээр гэрээний дугаар, утасны дугаар заавал бичих

Таны гүйлгээ салбарт хуваарилагдаад гүйлгээ хийгдсэн бол бүртгэлтэй утасны дугаарт мэдээлэл очих болно

 • Таны зээлийг авахаар ирэх итгэмжлэгдсэн тухайн хүн нь өөрийн иргэний үнэмлэх, таны иргэний үнэмлэхийг давхар авч ирэх шаардлагатай
 • Манай зээлийн ажилтан бичиг баримтаа шалган таньтай бүртгэлтэй утасны дугаарлуу холбогдон холбогдох мэдээллийг авна.

7500-5000 дугаарлуу залган мэдэх боломжтой

Тийм. Таны бүртгэлтэй утасны дугаарт мессежээр сануулна

 • Гэрээний дагуу нэмэгдүүлсэн хүү тооцно
 • Монгол банкны журмын дагуу хугацаа хэтэрсэн хоногоос шалтгаалан ЗМСанд зээлийн ангилал буурч бүртгэгдэнэ
 • Шимтгэл 0
 • Үйлчилгээний хураамж 1,000-5,000
 • Хэрэглэсэн хоногоор хүүгээ тооцно
 • Хүү тооцох хамгийн бага хугацаа 3 хоног

Та зээл авсан салбартаа хандан бүртгэлтэй утасны дугаараа шалгуулна уу.

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.